Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 10 (z 10)

Regulamin studiów niestacjonarnych
rejestr zmian informacji

dodanie nowe regulaminu - rok ak. 2015/2016
Data: 2015-05-18 13:05:30
Autor: Emilia Minasz
dodanie regulaminu obowiązującego w roku akademickim 2014/2015
Data: 2014-05-13 12:53:51
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2014-02-26 11:24:29
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-10-16 10:52:00
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-07-16 13:41:36
Autor: Emilia Minasz
dodanie uchwały zmieniającej i tekstu jednolitego (moc obow. 1.10.2013)
Data: 2013-05-08 12:32:58
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-02-14 13:33:22
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-02-14 12:18:32
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-02-14 12:18:02
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-02-14 12:17:21
Autor: Emilia Minasz
Zmiany o pozycjach 1 - 10 (z 10)

powrót do informacji »