Struktura organizacyjna


W skład struktury organizacyjnej Uniwersytetu wchodzą:
    - podstawowe jednostki organizacyjne,
    - jednostki organizacyjne wydziałów, w tym  jednostki        
      zorganizowane  na  bazie obcej,
    - jednostki ogólnouczelniane,
    - jednostki organizacyjne nadzorowane przez Uczelnię działające
      na mocy odrębnych przepisów,
    - jednostki organizacyjne administracji.

Struktura organizacyjna administracji
  pobierz plik (206kB) word
 
Podstawowymi jednostkami organizacjami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są:
- Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania   w Języku
  Angielskim,
- Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 
- Wydział Nauk o Zdrowiu.
 
Jednostkami organizacyjnymi wydziałów są:
kliniki, zakłady, studia, samodzielne pracownie, centra. Jednostki wydziałowe mogą być łączone w katedry.

Wykaz jednostek organizacyjnych na wydziałach
pobierz plik (67kB) word
 
Ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są:
- Biblioteka Główna,
- Archiwum,
- Centrum  Medycyny Doświadczalnej.
 
Bazę dla działalności naukowo-dydaktycznej stanowią następujące jednostki, utworzone na mocy odrębnych przepisów:
-  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
-  Uniwersytecki Dziecięcy  Szpital  Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
-  Jednostki Uczelni zorganizowane na bazie obcej działające na mocy umów
   zawartych przez Uczelnię.

metryczka


Wytworzył: Emilia Minasz (1 stycznia 2013)
Opublikował: Emilia Minasz (23 stycznia 2013, 14:03:20)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (4 lutego 2016, 11:57:39)
Zmieniono: korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8213