Regulacje prawne o dostępie do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej jest uprawnieniem przewidzianym w Konstytucji RP w art. 61:
"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa."

Powyższe uprawnienie zostało skonkretyzowane w:

- ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 j.t.) pobierz plik (109kB) pdf

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 10, poz. 68) pobierz plik (45kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Emilia Minasz (6 lutego 2013)
Opublikował: Emilia Minasz (6 lutego 2013, 14:14:34)
Podmiot udostępniający: Dział Organizacji i Kontroli

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (12 sierpnia 2014, 14:03:22)
Zmieniono: dodanie tekstu jednolitego ustawy i art. 61 Konstytucji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5024