Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kadencji 2012-2016


JM. Rektor
prof. dr hab. Jacek Nikliński

tel. 085 748 54 04
e-mail: rektor@umb.edu.pl
 
Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uczelni.  Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Uczelni lub Kanclerza.
 

metryczka


Wytworzył: Emilia Minasz (23 stycznia 2013)
Opublikował: Emilia Minasz (23 stycznia 2013, 11:58:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9191