NULL string(0) ""

Uchwała nr 55/15Senatuz dnia 29 maja 2015w sprawie zatwierdzenia Regulaminów potwierdzania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów Na podstawie art. 170f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 55/15
Senatu
z dnia 29 maja 2015


w sprawie zatwierdzenia Regulaminów potwierdzania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów

Na podstawie art. 170f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1
Senat zatwierdza następujące Regulaminy potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów:
1)      Regulamin potwierdzania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów, stanowiący Załącznik nr 1 (35kB) word do niniejszej uchwały,
2)      Regulamin potwierdzania przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów, stanowiący Załącznik nr 2 (87kB) word do niniejszej uchwały,
3)      Regulamin potwierdzania przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów, stanowiący Załącznik nr 3 (177kB) word do niniejszej uchwały,
4)      Regulamin potwierdzania przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów, stanowiący Załącznik nr 4 (1188kB) word do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
 
                                                                    Przewodniczący Senatu
                                                                            Rektor
 
                                                                  prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (11 czerwca 2015, 10:36:23)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (7 października 2015, 09:06:36)
Zmieniono: korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1981