Uchwała nr 62/15Senatuz dnia 29 czerwca 2015w sprawie nadania tytułu Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Na podstawie §40 ust. 2 pkt. 10 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, uchwala się co następuje:

Uchwała nr 62/15
Senatu
z dnia 29 czerwca 2015


w sprawie nadania tytułu Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Na podstawie §40 ust. 2 pkt. 10 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, uchwala się co następuje:


§1
 
Nadaje się tytuł Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
prof. dr hab. Jerzemu Sarosiekowi.
                                                                      
§2
 
Powołuje się Promotora - prof. dr hab. Jerzego Pałkę.
 
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                             Przewodniczący Senatu
                                                                                       Rektor
 
                                                                            prof. dr hab. Jacek Nikliński
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (3 lipca 2015, 12:15:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157