Uchwała nr 65/15Senatuz dnia 29 czerwca 2015w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo finansowego 2014 roku.

Uchwała nr 65/15
Senatu
z dnia 29 czerwca 2015


w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo finansowego 2014 roku

.


§ 1
 
1. Koryguje się plan rzeczowo finansowy 2014 roku o otrzymane dotacje, jak niżej:
  Dział I. – Rachunek zysków i strat.
- Dotacje z budżetu państwa zwiększa się o kwotę:     1 144 061,00 zł;
- Wynik finansowy po korekcie przychodów – strata :   -    345 939,00zł;
 
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                    Przewodniczący   Senatu
                                                                               Rektor
   
                                                                prof. dr hab. Jacek Nikliński
  

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (3 lipca 2015, 12:28:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192