Uchwała nr 66/15Senatuz dnia 29 czerwca 2015w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) oraz w oparciu o opinię biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego z dnia 30 kwietnia 2014 roku uchwala się co następuje:

Uchwała nr 66/15
Senatu
z dnia 29 czerwca 2015


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) oraz w oparciu o opinię biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego z dnia 30 kwietnia 2014 roku uchwala się co następuje:


§ 1
 
1. Zatwierdza się  sprawozdanie finansowe Uniwersytetu  Medycznego w Białymstoku
    wykazujące:
 
- sumę bilansową w kwocie               -   685.807.137,12 zł  
- dodatni wynik finansowy                -          278 545,26zł
                                                        
Dodatni wynik finansowy w wysokości 278 545,26 zł zwiększa fundusz zasadniczy Uczelni.
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                               Przewodniczący   Senatu
                                                                         Rektor
 
                                                             prof. dr hab. Jacek Nikliński
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (3 lipca 2015, 12:30:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194