Uchwała nr 68/15Senatuz dnia 29 czerwca 2015w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Medycznego na 2015 rok Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r, poz. 572 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 68/15
Senatu
z dnia 29 czerwca 2015


w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Medycznego na 2015 rok

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r, poz. 572 z późn.zm.) uchwala się co następuje:


§  1
Zatwierdza się plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Medycznego  w Białymstoku na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                  Przewodniczący Senatu
                                                                                            Rektor
                                                                                prof. dr hab. Jacek Nikliński
 
 
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (3 lipca 2015, 12:34:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207