Uchwała nr 75/15Senatuz dnia 29 czerwca 2015w sprawie zmiany Uchwały nr 28/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 25.02.2015 r w sprawie zatwierdzenia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2015/2016Na podstawie § 40 ust 3 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się co następuje

Uchwała nr 75/15
Senatu
z dnia 29 czerwca 2015


w sprawie zmiany Uchwały nr 28/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 25.02.2015 r w sprawie zatwierdzenia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2015/2016

Na podstawie § 40 ust 3 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się co następuje


§ 1
Wprowadza się zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu  na rok akademicki 2015/2016
Kierunek Elektroradiologia :
Sekretarzem zostaje dr n med. Adam Łukasiewicz za lek. Martę Trypuć.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia
 
                                                                               Przewodniczący  Senatu
                                                                                          Rektor
 
                                                                           Prof. dr hab. Jacek Nikliński
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (6 lipca 2015, 10:58:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 228