Uchwała nr 77/15Senatuz dnia 29 czerwca 2015w sprawie zatwierdzenia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej niestacjonarnych studiów podyplomowych Biostatystyka – zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu w języku angielskim na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2015/2016Na podstawie§ 40 ust 3 pkt 4 Statutu Uczelni Uchwala się co następuje:

Uchwała nr 77/15
Senatu
z dnia 29 czerwca 2015


w sprawie zatwierdzenia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej niestacjonarnych studiów podyplomowych Biostatystyka – zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu w języku angielskim na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2015/2016

Na podstawie§ 40 ust 3 pkt 4 Statutu Uczelni Uchwala się co następuje:


§ 1
Senat zatwierdza skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej niestacjonarnych studiów podyplomowych Biostatystyka – zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu  w języku angielskim  na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku  na rok  akademicki 2015/2016:
1. dr n med. Robert Milewski  - przewodniczący
2. prof. wiz. dr Tomasz Burzykowski
3. mgr Michał Pawłowski

§ 2
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia
 
                                                                                          Przewodniczący Senatu
                                                                                                    Rektor
                                                                                           Prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (6 lipca 2015, 11:26:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213