Uchwała nr 79/15Senatuz dnia 29 czerwca 2015w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku Na podstawie § 40 ust. 5 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 79/15
Senatu
z dnia 29 czerwca 2015


w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Na podstawie § 40 ust. 5 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się, co następuje:


§ 1

Na wniosek Dyrektora UDSK, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, zatwierdza się zmianę w załączniku nr 3 do Statutu Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego (wprowadzonego Uchwałą 87/14) polegającą na: utworzeniu  nowej komórki organizacyjnej pod nazwą „Poradnia Żywieniowa dla Dzieci”.
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                         
                                                                                     Przewodniczący Senatu
                                                                                                Rektor
 
                                                                                   prof. dr hab. Jacek Nikliński  

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (6 lipca 2015, 11:35:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221