Uchwała nr 80/15Senatuz dnia 29 czerwca 2015w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi i własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie Medycznym w BiałymstokuNa podstawie § 40 ust. 2 pkt 25 Statutu Uczelni uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 80/15
Senatu
z dnia 29 czerwca 2015


w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi i własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Na podstawie § 40 ust. 2 pkt 25 Statutu Uczelni uchwala się, co następuje:


§1
 Wprowadza się Regulamin zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi  i własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, stanowiący Załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2
 Traci moc Uchwała nr 104/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 12.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi  i własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                          Przewodniczący Senatu
                                                                                   Rektor
 
                                                                       prof. dr hab. Jacek Nikliński

Załącznik do zarządzenia (40kB) word Regulamin zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi i własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (6 lipca 2015, 11:41:51)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (6 lipca 2015, 11:44:37)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 242