NULL string(0) ""

Uchwała nr 82/15Senatuz dnia 29 czerwca 2015w sprawie zmiany uchwały nr 79/2014 z dnia 29.09.2014 r. dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku majątku ruchomego kupionego w trakcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 82/15
Senatu
z dnia 29 czerwca 2015


w sprawie zmiany uchwały nr 79/2014 z dnia 29.09.2014 r. dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku majątku ruchomego kupionego w trakcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1
 Paragraf 1 ust. 1 powołanej na wstępie uchwały otrzymuje brzmienie:
„Senat wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie na własność  do realizacji zadań statutowych, Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku majątku ruchomego owartości nie wyższej niż 136 909 050 zł, w postaci pierwszego wyposażenia, zakupionego w trakcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”.
 
                                                               § 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od  dnia 29 września 2014r.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                         Przewodniczący Senatu
                                                                     Rektor
 
                                                        prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (6 lipca 2015, 11:51:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 778