NULL string(0) ""

Uchwała nr 85/15Senatuz dnia 30 września 2015w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wprowadzonego Uchwałą nr 70/2015 Senatu UMB z dnia 29.06.2015 r. Na podstawie § 40 ust. 2 pkt 1 Statutu Uczelni uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 85/15
Senatu
z dnia 30 września 2015


w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wprowadzonego Uchwałą nr 70/2015 Senatu UMB z dnia 29.06.2015 r.

Na podstawie § 40 ust. 2 pkt 1 Statutu Uczelni uchwala się, co następuje:


§ 1
W Statucie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  wprowadza się następujące zmiany:
1. W §49 ust. 2 zmienia się treść pkt 2 nadając mu nowe brzmienie:
    „2) Prodziekani w liczbie:
a) 4 na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania                    
    w Języku Angielskim:
- 1 do spraw Nauki,
- 1 do spraw Jakości Kształcenia, Programów Studiów i Oddziału 
   Stomatologii,
- 1 do spraw Rozwoju Wydziału i Nauczania Anglojęzycznego,
- 1 do spraw Studenckich,
b) 4 na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:
- 1 do spraw Nauki,
- 1 do spraw Jakości Kształcenia i Programów Studiów,
- 1 do spraw Rozwoju Wydziału,
- 1 do spraw Studenckich,
c) 4 na Wydziale Nauk o Zdrowiu:
- 1 do spraw Nauki,
- 1 do spraw Jakości Kształcenia i Programów Studiów,
- 1 do spraw Rozwoju Wydziału,
- 1 do spraw Studenckich.”
2. W §141 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Studenci będący członkami Senatu występują w czasie uroczystości akademickich w  nakryciach głowy w kolorze białym z otokiem w barwach wydziału, który reprezentują.”
                                                            
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym urzędujący Prodziekani pełnią swoją funkcję do końca kadencji. Do końca kadencji  nie zwiększa się liczby Prodziekanów na poszczególnych wydziałach ani nie zmienia się nazw sprawowanych przez nich funkcji.
 
                                                                                  Przewodniczący Senatu
                                                                                               Rektor
 
                                                                                prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (2 października 2015, 10:55:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 826