NULL string(0) ""

Uchwała nr 84/15Senatuz dnia 30 września 2015w sprawie przyjęcia programu rozwojowego na UMB w zakresie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania Uczelnią oraz modeli zarządzania jakością kształcenia Na podstawie §40 ust 2 pkt 28 Statutu UMB uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 84/15
Senatu
z dnia 30 września 2015


w sprawie przyjęcia programu rozwojowego na UMB w zakresie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania Uczelnią oraz modeli zarządzania jakością kształcenia

Na podstawie §40 ust 2 pkt 28 Statutu UMB uchwala się, co następuje:


§1
Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przyjmuje program rozwojowy na UMB w zakresie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania Uczelnią oraz modeli zarządzania jakością kształcenia.
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
                                                                           Przewodniczący Senatu
                                                                                      Rektor
 
                                                                       prof. dr hab. Jacek Nikliński
 
 
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (2 października 2015, 10:57:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 702