NULL string(0) ""

Uchwała nr 88/15Senatuz dnia 30 września 2015w sprawie ustalenia kalendarza wyborów uzupełniających do organów kolegialnych na kadencję 2012-2016 Na podstawie §69 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2012-2016 o przedstawicieli doktorantów uchwala się co następuje:

Uchwała nr 88/15
Senatu
z dnia 30 września 2015


w sprawie ustalenia kalendarza wyborów uzupełniających do organów kolegialnych na kadencję 2012-2016

Na podstawie §69 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2012-2016 o przedstawicieli doktorantów uchwala się co następuje:


§1
Termin zgłaszania kandydatów z grupy doktorantów do Rad Wydziałów ustala się
do 7.10.2015r.  
 
§2
Wybory do Rad Wydziałów z grupy doktorantów odbędą się :
I tura – 14.10.2015r.
II tura – 15.10.2015r.
III tura – 16.10.2015r.
 
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                  Przewodniczący Senatu
                                                                          Rektor
                                                                prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (2 października 2015, 12:55:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 714