NULL string(0) ""

Uchwała nr 89/15Senatuz dnia 18 listopada 2015w sprawie zatwierdzenia raportu z przeglądu jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku za rok akademicki 2014/2015Na podstawie §40 ust. 2 pkt 26 Statutu Uczelni uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 89/15
Senatu
z dnia 18 listopada 2015


w sprawie zatwierdzenia raportu z przeglądu jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku za rok akademicki 2014/2015

Na podstawie §40 ust. 2 pkt 26 Statutu Uczelni uchwala się, co następuje:


 
§ 1
Senat zatwierdza raport z przeglądu jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku za rok akademicki 2014/2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                            
                                                             Przewodniczący Senatu
                                                                      Rektor
 
                                                        prof. dr hab. Jacek Nikliński
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (25 listopada 2015, 15:07:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 740