NULL string(0) ""

Uchwała nr 90/15Senatuz dnia 18 listopada 2015w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków niezbędnych do zgodnej z przyjętym harmonogramem realizacji projektu pn. „Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences" współfinansowanego z Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego. Na podstawie §40 ust. 2 pkt 28 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, uchwala się co następuje:

Uchwała nr 90/15
Senatu
z dnia 18 listopada 2015


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego oraz prefinansowanie wydatków niezbędnych do zgodnej z przyjętym harmonogramem realizacji projektu pn. „Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences" współfinansowanego z Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego.

Na podstawie §40 ust. 2 pkt 28 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, uchwala się co następuje:


§1
1.      Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wyraża zgodę na:
   1) wniesienie wkładu własnego w wysokości 3 852,00 EUR (16 315,53 PLN) na realizację   
       projektu pn. „Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences”,
   2) prefinansowanie wydatków niezbędnych do zgodnej z przyjętym harmonogramem 
        realizacji projektu pn. „Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences”.
2.      Planowane całkowite koszty projektu wynoszą 298 631,00 EUR (1 264 881,46 PLN).
3.      Realizacja projektu przypada na okres od 01.09.2015 r. do 31.08.2018 r.  
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.09.2015r.
 
                                                            Przewodniczący Senatu
                                                                     Rektor
 
                                                         prof. dr hab. Jacek Nikliński
 
 
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (25 listopada 2015, 15:09:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 695