NULL string(0) ""

Uchwała nr 100/15Senatuz dnia 18 listopada 2015w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów Na podstawie §122 ust. 1 Statutu UMB, uchwala się co następuje:

Uchwała nr 100/15
Senatu
z dnia 18 listopada 2015


w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów

Na podstawie §122 ust. 1 Statutu UMB, uchwala się co następuje:


§1
 
Odwołuje się ze składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów przedstawiciela doktorantów: mgr Magdalenę Waszczeniuk.
 
§2
 
Powołuje się do składu  Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów przedstawiciela doktorantów:
mgr Agnieszkę Raciborską.
 
                                                                §3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                Przewodniczący Senatu
                                                                         Rektor
 
 
                                                             prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (25 listopada 2015, 15:25:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 724