NULL string(0) ""

Uchwała nr 102/15Senatuz dnia 18 listopada 2015w sprawie ustalenia kalendarza wyborów uzupełniających do organów kolegialnych na kadencję 2012-2016 Na podstawie §70 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, na kadencję 2012-2016 o przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów uchwala się co następuje:

Uchwała nr 102/15
Senatu
z dnia 18 listopada 2015


w sprawie ustalenia kalendarza wyborów uzupełniających do organów kolegialnych na kadencję 2012-2016

Na podstawie §70 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, na kadencję 2012-2016 o przedstawicieli nauczycieli akademickich i studentów uchwala się co następuje:


§1
 
Termin zgłaszania kandydatów z grupy nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałemm Nauczania w Języku Angielskim oraz z grupy studentów do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu ustala się do 3.12.2015r.
 
§2
 
Wybory do Rady Wydziału Lekarskiego z oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania  w Języku Angielskim z grupy nauczycieli akademickich odbędą się :
I tura – 08.12.2015r.
II tura – 15.12.2015r.
III tura – 11.01.2015r.
 
§3
Wybory do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z grupy studentów odbędą się:
I tura- 15.12.2015r.
II tura:18.12.2015r.
III tura:12.01.2015r.
 
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                            Przewodniczący Senatu
                                                                                       Rektor
                                                                           prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (25 listopada 2015, 15:27:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 719