Uchwała nr 37/2016Senatuz dnia 29 kwietnia 2016w sprawie zmiany Uchwały nr 13/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie kryteriów oceny dorobku naukowego uprawniającego do wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o nadanie stopni i tytułu naukowego Na podstawie §40 ust. 2 pkt 28 Statutu UMB

Uchwała nr 37/2016
Senatu
z dnia 29 kwietnia 2016


w sprawie zmiany Uchwały nr 13/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie kryteriów oceny dorobku naukowego uprawniającego do wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o nadanie stopni i tytułu naukowego

Na podstawie §40 ust. 2 pkt 28 Statutu UMB


Uchwała 37/2016 (27kB) word

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (6 maja 2016, 14:45:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432