Uchwała nr 43/2016Senatuz dnia 29 kwietnia 2016w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017 na poszczególne kierunki studiów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w BiałymstokuNa podstawie §40 ust 2 pkt 5 Statutu UMB

Uchwała nr 43/2016
Senatu
z dnia 29 kwietnia 2016


w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017 na poszczególne kierunki studiów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Na podstawie §40 ust 2 pkt 5 Statutu UMB


§1
Zatwierdza się następujące efekty kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na poszczególnych kierunkach, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały :
1)      Załącznik nr 1 (190kB) word – Efekty kształcenia na kierunku lekarskim,
2)      Załącznik nr 2 (138kB) word – Efekty kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym,
3)      Załącznik nr 3 (106kB) word – Efekty kształcenia na kierunku techniki dentystyczne.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                              Przewodniczący Senatu
                                                                                                          Rektor
 
                                                                                          prof. dr hab. Jacek Nikliński
 
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (6 maja 2016, 15:01:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 561