Uchwała nr 47/2016Senatuz dnia 29 kwietnia 2016w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku Na podstawie § 40 ust. 4 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się co następuje:

Uchwała nr 47/2016
Senatu
z dnia 29 kwietnia 2016


w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Na podstawie § 40 ust. 4 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się co następuje:


§ 1
Na wniosek Dyrektora UDSK, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, zatwierdza się zmianę w załączniku nr 3 do Statutu Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego polegającą na zmianie nazwy Kliniki Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci
i Młodzieży na nazwę Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości.
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                         
                                                                                     Przewodniczący Senatu
                                                                                                Rektor
 
                                                                                   prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (9 maja 2016, 08:46:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 390