Uchwała nr 49/2016Senatuz dnia 29 kwietnia 2016w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków niezbędnych do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Na podstawie §40 ust. 2 pkt 28 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się co następuje:

Uchwała nr 49/2016
Senatu
z dnia 29 kwietnia 2016


w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków niezbędnych do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie §40 ust. 2 pkt 28 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się co następuje:


§1
1.      Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wyraża zgodę na:
1)      wniesienie wkładu własnego w wysokości 11 938,00 zł na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym",
2)      prefinansowanie i zabezpieczenie przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wydatków niezbędnych do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym" zgodnie z przyjętym harmonogramem.
2.      Planowane całkowite koszty projektu wynoszą 397 383,45 zł.
3.      Projekt będzie realizowany w okresie od  01.10.2016 r. do 31.07.2019 r.
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                             Przewodniczący Senatu
                                                                      Rektor
 
                                                          prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (9 maja 2016, 08:49:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422