Uchwała nr 50/2016Senatuz dnia 29 kwietnia 2016w sprawie utworzenia w strukturach Działu Ekonomicznego jednostki administracyjnej pod nazwą Sekcja ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania UczelniąNa podstawie §123 ust.3 Statutu Uczelni uchwala się co następuje:

Uchwała nr 50/2016
Senatu
z dnia 29 kwietnia 2016


w sprawie utworzenia w strukturach Działu Ekonomicznego jednostki administracyjnej pod nazwą Sekcja ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią

Na podstawie §123 ust.3 Statutu Uczelni uchwala się co następuje:


§1
1.      Senat pozytywnie opiniuje utworzenie w strukturach Działu Ekonomicznego nowej jednostki administracyjnej pod nazwą Sekcja ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią.
2.      Sekcja ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią rozpocznie działalność
z dniem 1 czerwca 2016 r. 

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                           Przewodniczący Senatu
                                                                      Rektor
 
                                                        prof. dr hab. Jacek Nikliński
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (9 maja 2016, 08:52:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 517