NULL string(0) ""

Uchwała nr 51/2016Senatuz dnia 29 kwietnia 2016zatwierdzenia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej niestacjonarnych studiów podyplomowych Psychodietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2016/2017 Na podstawie § 40 ust. 3 pkt 4 Statutu Uczelni uchwala się co następuje:

Uchwała nr 51/2016
Senatu
z dnia 29 kwietnia 2016


zatwierdzenia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej niestacjonarnych studiów podyplomowych Psychodietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2016/2017

Na podstawie § 40 ust. 3 pkt 4 Statutu Uczelni uchwala się co następuje:


§ 1
Senat zatwierdza skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej niestacjonarnych studiów podyplomowych Psychodietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku  na rok  akademicki 2016/2017 w składzie:
1)   dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska – przewodnicząca,
2)   dr hab. n. med. Anna Witkowska,
3)   dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 
                                                             Przewodniczący Senatu
                                                                     Rektor
 
                                                           prof. dr hab. Jacek Nikliński
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (9 maja 2016, 08:55:29)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (9 maja 2016, 11:34:54)
Zmieniono: korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 565