Uchwała nr 48/2016Senatuz dnia 29 kwietnia 2016w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania pn. „Poszukiwanie markerów skuteczności terapii behawioralnej w leczeniu cukrzycy typu drugiego, z wykorzystaniem metabolomiki oraz genotypowania”Na podstawie § 40 ust. 2 pkt. 28 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się co następuje:

Uchwała nr 48/2016
Senatu
z dnia 29 kwietnia 2016


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania pn. „Poszukiwanie markerów skuteczności terapii behawioralnej w leczeniu cukrzycy typu drugiego, z wykorzystaniem metabolomiki oraz genotypowania”

Na podstawie § 40 ust. 2 pkt. 28 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się co następuje:


§ 1
Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku popiera realizację zadania pn. „Poszukiwanie markerów skuteczności terapii behawioralnej w leczeniu cukrzycy typu drugiego, z wykorzystaniem metabolomiki oraz genotypowania”.
 
§ 2
Powyższe zadanie uzyskało finansowanie w wysokości 100 000 PLN, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych!”  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                           Przewodniczący Senatu
                                                                     Rektor
 
                                                         prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (9 maja 2016, 09:53:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422