Zarządzenie nr 28/15Rektoraz dnia 16 czerwca 2015w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Zarządzenie nr 28/15
Rektora
z dnia 16 czerwca 2015


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

            Na podstawie  art. 66 ust. 3a ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 34/14 Senatu Uczelni z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia  i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zarządzam, co następuje:
 
§1
     Wprowadza się Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2
Traci moc Zarządzenie nr 32/14 z dnia 28.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
 
§3
     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                         Rektor
 
                                                                             prof. dr hab. Jacek Nikliński

Załącznik (180kB) word   Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (17 czerwca 2015, 14:25:01)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (30 lipca 2015, 12:08:30)
Zmieniono: korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1221