Zarządzenie nr 56/15Rektoraz dnia 14 grudnia 2015w sprawie wprowadzenia znowelizowanego tekstu Zasad (Polityki) Rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Zarządzenie nr 56/15
Rektora
z dnia 14 grudnia 2015


w sprawie wprowadzenia znowelizowanego tekstu Zasad (Polityki) Rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
          Wprowadzam znowelizowany tekst „Zasad (Polityki) Rachunkowości”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
          Traci moc Zarządzenie nr 6/11 Rektora UMB z dnia 7.02.2011 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Zasad (Polityki) Rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz zarządzenia zmieniające 58/11, 2/12, 63/12, 69/12, 7/13, 85/13, 24/14, 56/14 i 4/15.

§ 3
        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2015r.
 
                                                                                     Rektor
                                                                         prof. dr hab. Jacek Nikliński

Załącznik do zarządzenia (610kB) pdf Zasady (Polityka) Rachunkowości w UMB

Zmiany do Zasad (Polityki) Rachunkowości w Zarządzeniu 6/16

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (8 stycznia 2016, 09:58:19)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (17 lutego 2016, 14:48:50)
Zmieniono: dodanie zarządzenia zmieniającego 6/16

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 576