Zarządzenie nr 8/16Rektoraz dnia 2 marca 2016w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 30/2004 Rektora z dnia 01.09.2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”

Zarządzenie nr 8/16
Rektora
z dnia 2 marca 2016


w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 30/2004 Rektora z dnia 01.09.2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”

Na podstawie § 42 ust. 15 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w powiązaniu z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)  zarządzam, co następuje:
 
§1
W „Instrukcji w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się wzory następujących załączników:
1)      Załącznik nr 4 – wzór „Zapotrzebowanie”,
2)      Załącznik nr 5 – wzór „Wniosek o zakup aparatury”,
2. Skreśla się Załącznik nr 6 – Wniosek o zakup lub modernizację sprzętu komputerowego”
3. W miejsce skreślonego Załącznika nr 6 wprowadza się nowy załącznik:
Załącznik nr 6 – wzór „Zapotrzebowanie realizacji zakupów z projektu naukowego”.
4. Dodaje się nowy wzór załącznika: Załącznik nr 7 – Źródła finansowania.
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                   Rektor
                                                                       prof. dr hab. Jacek Nikliński

Załącznik nr 4 (52kB) word wzór "Zapotrzebowanie"
Załącznik nr 5 (74kB) word wzór "Wniosek o zakup aparatury"
Załącznik nr 6 (46kB) excel wzór "Zapotrzebowanie realizacji zakupów z projektu naukowego"
Załącznik nr 7 (57kB) excel Źródła finansowania

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (3 marca 2016, 11:46:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457