Zarządzenie nr 11/16Rektoraz dnia 10 marca 2016zmieniające Zarządzenie nr 33/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Zarządzenie nr 11/16
Rektora
z dnia 10 marca 2016


zmieniające Zarządzenie nr 33/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Na podstawie §42 ust. 16 pkt 20 Statutu Uczelni zarządza się co następuje:

§1
W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:
1)      W §63 do podstawowych zadań Działu Informatyki i Teletransmisji dodaje się kolejny punkt:
„19. Przygotowywanie cząstkowych danych o obrocie towarowym zawartych w deklaracji INTRASTAT, po uzyskaniu informacji od pracownika Działu Finansowo-Księgowego o przekroczeniu tzw. progów statystycznych wartości wymiany towarowej z krajami Unii Europejskiej i przekazywanie ich do Działu Zaopatrzenia.”
2)      W §65 do podstawowych zadań Działu Zaopatrzenia dodaje się kolejny punkt:
„V. Po otrzymaniu cząstkowych deklaracji INTRASTAT z Działu Informatyki i Teletransmisji oraz z Sekcji Wyposażenia Inwestycyjnego, sporządzanie zbiorczej deklaracji INTRASTAT  i przesyłanie jej do Izby Celnej w Szczecinie.”
3)      W §68 do głównych zadań realizowanych przez Sekcję Wyposażenia Inwestycyjnego dodaje się kolejny punkt:
„5. Przygotowywanie cząstkowych danych o obrocie towarowym zawartych w deklaracji INTRASTAT, po uzyskaniu informacji od pracownika Działu Finansowo-Księgowego o przekroczeniu tzw. progów statystycznych wartości wymiany towarowej z krajami Unii Europejskiej i przekazywanie ich do Działu Zaopatrzenia.”
4)      W §70 do podstawowych zadań Działu Finansowo-Księgowego dodaje się kolejny punkt:
„24. Bieżące monitorowanie i informowanie odpowiednich jednostek o przekroczeniu tzw. progów statystycznych wartości wymiany towarowej z krajami Unii Europejskiej,  ustalanych i ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, po przekroczeniu których Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zobowiązany jest do sporządzania deklaracji INTRASTAT.”
 
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                            Rektor
 
                                                prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (10 marca 2016, 14:44:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 390