Zarządzenie nr 12/2016Rektoraz dnia 10 marca 2016zmieniające Zarządzenie nr 12/14 w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Zarządzenie nr 12/2016
Rektora
z dnia 10 marca 2016


zmieniające Zarządzenie nr 12/14 w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r.
(Dz. U. z 2015r poz. 618 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Rektora Nr 12/2014 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Dziecięcego  Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:
W § 1  w części dotyczącej składu osobowego Rady Społecznej – przedstawiciela Wojewody:
    a/ odwołuje się Panią Monikę Małgorzatę Syczewską z funkcji członka Rady Społecznej,
    b/ powołuje się Panią Agatę Borowik-Boboryko na członka Rady Społecznej.
                                                             
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                         
                                                                                      Rektor
                                                                         prof. dr hab. Jacek Nikliński
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (14 marca 2016, 12:52:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 412