Zarządzenie nr 14/16Rektoraz dnia 21 marca 2016w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie nr 14/16
Rektora
z dnia 21 marca 2016


w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2016/2017

Na podstawie art. 98 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w powiązaniu z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017 zarządzam, co następuje:
 
§1
Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2016/2017 na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku wynosi 85 złotych.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                         Rektor
 
                                                                 prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (21 marca 2016, 13:18:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4175