Zarządzenie nr 15/16Rektoraz dnia 29 marca 2016zmieniające Zarządzenie nr 51/14 w sprawie powołania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Zarządzenie nr 15/16
Rektora
z dnia 29 marca 2016


zmieniające Zarządzenie nr 51/14 w sprawie powołania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Na podstawie §42 ust. 15 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. nr 47, poz. 480) zarządzam, co następuje:
 
§1
W tekście jednolitym Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 51/14 Rektora UMB z dnia 10.09.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W §1 ze składu Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odwołuje się członka Komisji - prof. dr hab. Danutę Prokopowicz.
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                          Rektor
 
                                                             prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (30 marca 2016, 14:10:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 390