Zarządzenie nr 16/16Rektoraz dnia 30 marca 2016w sprawie zmiany nazwy Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na Zakład Medycyny Rodzinnej

Zarządzenie nr 16/16
Rektora
z dnia 30 marca 2016


w sprawie zmiany nazwy Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na Zakład Medycyny Rodzinnej

Na podstawie Uchwały nr 30/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  z dnia 23.03.2016 r. zarządzam, co następuje:
                                                                      
§1
Zmienia się nazwę Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na Zakład Medycyny Rodzinnej.
                                              
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 23.03.2016 r.
 
 
                                                                                              Rektor
 
                                                                                  prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (30 marca 2016, 14:17:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 406