Zarządzenie nr 17/16Rektoraz dnia 20 kwietnia 2016zmieniające Zarządzenie nr 12/14 w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Zarządzenie nr 17/16
Rektora
z dnia 20 kwietnia 2016


zmieniające Zarządzenie nr 12/14 w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r.
(Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Rektora Nr 12/2014 z dnia 18.02.2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego  Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L.Zamenhofa w Białymstoku, wprowadza się następujące zmiany:
W § 1  w części dotyczącej składu osobowego Rady Społecznej – przedstawiciela Ministra Zdrowia:
    a/ odwołuje się Pana Marcina Dobruka  z funkcji członka Rady Społecznej          
    b/ powołuje się Panią Annę Kołodziej na członka Rady Społecznej.
                                                            
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                 
                                                                      
                                                                                   Rektor
 
                                                                       prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (22 kwietnia 2016, 13:33:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 381