Zarządzenie nr 20/16Rektoraz dnia 29 kwietnia 2016w sprawie ustalenia harmonogramu ramowego roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Zarządzenie nr 20/16
Rektora
z dnia 29 kwietnia 2016


w sprawie ustalenia harmonogramu ramowego roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Na podstawie §42 ust. 15 pkt 2 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:
 
§1
Ustala się Harmonogram ramowy roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                         Rektor
 
                                                            prof. dr hab. Jacek Nikliński

Załącznik do zarządzenia (71kB) word Harmonogram ramowy roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (9 maja 2016, 08:59:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370