Zarządzenie nr 21/16Rektoraz dnia 9 maja 2016w sprawie zmiany nazwy Kliniki Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Zarządzenie nr 21/16
Rektora
z dnia 9 maja 2016


w sprawie zmiany nazwy Kliniki Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Na podstawie Uchwały nr 46/2016 Senatu UMB z dnia 29.04.2016 r.  zarządzam, co następuje:
                                                                      
§ 1
Zmienia się nazwę Kliniki Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na Klinikę Pediatrii, Reumatologii, Immunologii
 i Chorób Metabolicznych Kości.
                                              
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 29.04.2016 r.
 
 
                                                                                              Rektor
 
                                                                                  prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (12 maja 2016, 13:11:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 367