Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 15 (z 15)

Regulamin studiów doktoranckich
rejestr zmian informacji

korekta
Data: 2015-05-18 13:31:42
Autor: Emilia Minasz
dodanie regulamin st. doktoranckich - moc obow. od roku ak. 2015/2016
Data: 2015-05-18 13:30:31
Autor: Emilia Minasz
dodanie Regulaminu studiów doktoranckich z mocą obowiązywania od 2015/2016
Data: 2015-05-18 13:28:14
Autor: Emilia Minasz
dodanie regulaminu 2014/2015
Data: 2014-05-13 13:01:28
Autor: Emilia Minasz
korekta
Data: 2014-02-19 14:39:09
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-10-16 10:53:58
Autor: Emilia Minasz
dodanie uchwały zmieniającej i tekstu jednolitego
Data: 2013-05-08 14:21:17
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-02-14 12:52:24
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-02-14 12:45:23
Autor: Emilia Minasz
korekta redakycjna
Data: 2013-02-14 12:43:44
Autor: Emilia Minasz
korekta redakycjna
Data: 2013-02-14 12:35:16
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-02-14 12:33:38
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-02-14 12:33:20
Autor: Emilia Minasz
korekta redakycjna
Data: 2013-02-14 12:31:41
Autor: Emilia Minasz
korekta redakcyjna
Data: 2013-02-14 12:30:34
Autor: Emilia Minasz
Zmiany o pozycjach 1 - 15 (z 15)

powrót do informacji »