Regulamin studiów stacjonarnych | Regulamin studiów niestacjonarnych
Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Regulamin studiów doktoranckich | Regulamin Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulamin studiów podyplomowych | Regulamin Samorządu Doktorantów
Regulamin Samorządu Studentów | Regulamin przyznawania stypendiów doktorankich
Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom
Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM
Regulations of full-time study at the Medical University of Bialystok
Regulamin Domu Studenta | The Rules of the dormitory of the Medical University in Bialystok
Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UMB
Regulamin Wyjazdów w ramach Programu Erasmus +
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyjazdy doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulaminy Biura Karier | Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Regulamin dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju UMB
Zasady funkcjonowania Klubu Studenckiego 'CoNieCo'
Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu Studentów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  - moc obowiązująca od początku roku akademickiego 2015/2016
pobierz pdf (116kB) pdf , pobierz word (41kB) word _____________________________________________________________________________________

Regulamin studiów doktoranckich wprowadzony Uchwałą nr 39/14 Senatu UMB (moc obowiązująca od roku akademickiego 2014/2015 - link na właściwą stronę


_____________________________________________________________________________________ tekst jednolity Regulamin studiów doktoranckich (105kB) pdf wprowadzony Uchwałą 26/13 (14kB) pdf z dnia 24.04.2013 r. (moc obowiązywania od 1.10.2013 r.) _____________________________________________________________________________________
Uchwała nr 25/12 (24kB) word  z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich UMB
Regulamin studiów doktoranckich 2012r.
Zmiany do Regulaminu Studiów Doktoranckich wprowadzone Uchwałą 25/13 z dnia 24.04.2013 r. (moc obowiązywania od 1.10.2013 r.)


_____________________________________________________________________________________
Regulamin studiów doktoranckich z 2009 r. (107kB) word  uchwalony Uchwałą  nr 34/09 Senatu UMB z dnia 30.04.2009r. Uchwała 57/10 Senatu UMB z dnia 4.11.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich

metryczka


Wytworzył: Senat (18 kwietnia 2012)
Opublikował: Emilia Minasz (28 stycznia 2013, 15:19:41)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (18 maja 2015, 13:31:42)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5317