Regulamin studiów stacjonarnych | Regulamin studiów niestacjonarnych
Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Regulamin studiów doktoranckich | Regulamin Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulamin studiów podyplomowych | Regulamin Samorządu Doktorantów
Regulamin Samorządu Studentów | Regulamin przyznawania stypendiów doktorankich
Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom
Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM
Regulations of full-time study at the Medical University of Bialystok
Regulamin Domu Studenta | The Rules of the dormitory of the Medical University in Bialystok
Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UMB
Regulamin Wyjazdów w ramach Programu Erasmus +
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyjazdy doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulaminy Biura Karier | Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Regulamin dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju UMB
Zasady funkcjonowania Klubu Studenckiego 'CoNieCo'
Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu Studentów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin Domu Studenta

Zarządzenie 53/13 (14kB) pdf w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenta (53kB) pdf - od 01.08.2013 r.

Załączniki do regulaminu:

Załącznik 1 (40kB) word Wniosek o przyznanie miejsca w DS

Załącznik 2 (31kB) word Regulamin Rady Mieszkańców DS

Załącznik 3 (38kB) word Regulamin wyborów do Rady Mieszkańców DS

Załącznik 4 (66kB) word Umowa o korzystanie z miejsca w DS

Załącznik 4a (27kB) word Aneks do umowy o korzystanie z miejsca w DS

Załącznik 4b (27kB) word Protokół przyjęcia pokoju


Regulamin DS 2013 r. w wersji angielskiej

The Rules of the Dormitory of the Medical University in Białystok (36kB) pdf

Annex No. 1 Dormitory Accommodation Application Form (32kB) word

Annex No. 2 The Rules of the Council of Residents (32kB) word

Annex No. 3 The Rules of Election to the Council of Residents of the Dormitory (34kB) word

Annex No. 4 Contract on Accommodation in the Dormitory (44kB) word

Annex No. 4a Annex to the Contract on Accommodation in the Dormitory (30kB) word

Annex No. 4b Acceptance Protocol by Resident (30kB) word

_____________________________________________________________________________________


Zarządzenie nr 46/12 (27kB) word w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (56kB) word - stracił moc 01.08.2013 r.
załącznik 1 (39kB) word Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta
Załącznik 2 (30kB) word Regulamin Rady Mieszkańców Domu Studenta
Załącznik 3 (40kB) word Regulamin wyborów do Rady Mieszkańców Domu Studenta
Załącznik 4 (59kB) word Umowa o korzystanie z miejsca w Domu Studenta
Załącznik 4a (28kB) word Aneks do umowy o korzystanie z miejsca w Domu Studenta
Załącznik 4b (32kB) word Protokół przyjęcia pokoju
Regulamin w języku angielskim (39kB) pdf - Medical University of Bialystok Residence Hall Rules and Regulations (Annex to Rector's Directive 46/12)
Umowa o korzystanie z miejsca w domu studanta w języku angielskim (34kB) pdf            . (36kB) word - Residence Hall Accommodation Contract No. (Annex No. 4 to Residence Hall Rules and Regulations

metryczka


Wytworzył: Dział Organizacji i Kontroli (25 września 2012)
Opublikował: Emilia Minasz (6 lutego 2013, 11:49:17)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (26 lutego 2014, 11:29:50)
Zmieniono: korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5967