Regulamin studiów stacjonarnych | Regulamin studiów niestacjonarnych
Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Regulamin studiów doktoranckich | Regulamin Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulamin studiów podyplomowych | Regulamin Samorządu Doktorantów
Regulamin Samorządu Studentów | Regulamin przyznawania stypendiów doktorankich
Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom
Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM
Regulations of full-time study at the Medical University of Bialystok
Regulamin Domu Studenta | The Rules of the dormitory of the Medical University in Bialystok
Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UMB
Regulamin Wyjazdów w ramach Programu Erasmus +
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyjazdy doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulaminy Biura Karier | Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Regulamin dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju UMB
Zasady funkcjonowania Klubu Studenckiego 'CoNieCo'
Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu Studentów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom


REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM 2015 - MOC OBOWIĄZUJĄCA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016
___________________________________________________________


Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom 2014 r. - MOC OBOWIĄZUJĄCA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015


link na właściwą stronę www

_____________________________________________________________________________________


Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom 2013 r.
- moc obowiązująca w roku akademickiego 2013/2014 r.


Zarządzenie 47/13 (14kB) pdf z dnia 02.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom (76kB) pdf

Załączniki:
Zaącznik 1 (48kB) word Wniosek do komisji stypendialnej o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
Załącznik 2 (88kB) word Wniosek o stypendia socjalne
Załącznik 3 (57kB) word Wykaz dokumentów określających dochód doktoranta
Załącznik 4 (54kB) word Oświadczenie doktoranta, że nie będzie się ubiegał o świadczenia na innym kierunku lub innej uczelni
Załącznik 5 (54kB) word Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik 6 (59kB) word Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik 7 (42kB) word Oświadczenie nr 1 o dochodach z działalności gospodarczej
Załącznik 8 (55kB) word Oświadczenie nr 2 o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
Załącznik 9 (38kB) word Oświadczenie do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie
Załącznik 10 (22kB) word Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni rok kalendarzowy


_____________________________________________________________________________________

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom 2011 r. ze zm.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (107kB) word z dnia 18.07.2011r. wprowadzony Zarządzeniem Rektora Nr 38/11 (33kB) word w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Załączniki 1-9 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom UMB (171kB) word

Zmiany do Regulaminu:

Zarządzenie 24/12 (23kB) word  z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniające Zarządzenie Nr 38/11 Rektora UMB z dnia 18.06.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom UMB

Załącznik 2 (88kB) word  wniosek o przyznanie pomocy materialnej

Załącznik 3 (57kB) word wykaz dokumentów określających dochód doktoranta i członków jego rodziny

Załącznik 4 (54kB) word oświadczenie

Załącznik 5 (54kB) word wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Załącznik 6 (59kB) word wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik 7 (42kB) word oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne

Załącznik 8 (55kB) word oświadczenie dla UMB o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
podatkiem dochodowym

Załącznik 9 (38kB) word oświadczenie

Załącznik 10 (22kB) word oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni rok kalendarzowy
 

metryczka


Wytworzył: Dział Organizacji i Kontroli (18 lipca 2011)
Opublikował: Emilia Minasz (23 stycznia 2013, 15:29:10)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (7 lipca 2015, 11:19:24)
Zmieniono: dodanie Regulaminu - moc obowiązująca od 2015/2016

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11399