Regulamin studiów stacjonarnych | Regulamin studiów niestacjonarnych
Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Regulamin studiów doktoranckich | Regulamin Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulamin studiów podyplomowych | Regulamin Samorządu Doktorantów
Regulamin Samorządu Studentów | Regulamin przyznawania stypendiów doktorankich
Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom
Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM
Regulations of full-time study at the Medical University of Bialystok
Regulamin Domu Studenta | The Rules of the dormitory of the Medical University in Bialystok
Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UMB
Regulamin Wyjazdów w ramach Programu Erasmus +
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyjazdy doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulaminy Biura Karier | Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Regulamin dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju UMB
Zasady funkcjonowania Klubu Studenckiego 'CoNieCo'
Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu Studentów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin dofinansowania praktyk studenckich obowiązujący od 3 listopada 2014 r. wprowadzony Zarządzeniem 62/14 link na właściwą stronę
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Rektora 43/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. stracił moc z dniem 3 listopada 2014 r.

metryczka


Wytworzył: Rektor (17 czerwca 2014)
Opublikował: Emilia Minasz (17 czerwca 2014, 14:19:13)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (17 grudnia 2014, 09:17:09)
Zmieniono: zmiany

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2459