Regulamin studiów stacjonarnych | Regulamin studiów niestacjonarnych
Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Regulamin studiów doktoranckich | Regulamin Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulamin studiów podyplomowych | Regulamin Samorządu Doktorantów
Regulamin Samorządu Studentów | Regulamin przyznawania stypendiów doktorankich
Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom
Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM
Regulations of full-time study at the Medical University of Bialystok
Regulamin Domu Studenta | The Rules of the dormitory of the Medical University in Bialystok
Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UMB
Regulamin Wyjazdów w ramach Programu Erasmus +
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyjazdy doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulaminy Biura Karier | Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Regulamin dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju UMB
Zasady funkcjonowania Klubu Studenckiego 'CoNieCo'
Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu Studentów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM


Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (18kB) word

Załącznik Nr 1 (114kB) word  Formularz zgłoszeniowy studenta ubiegającego się o udział w ramach programu MOSTUM

Załącznik Nr 2 (53kB) word  Wniosek porozumienia w sprawie programu

Załącznik Nr 3 (37kB) word  Oświadczenie studenta o zobowiązaniu do powrotu do uczelni macierzystej po ustalonym czasie wymiany

Załącznik Nr 4 (50kB) word  Punktacja kwalifikacji studentów do wymiany w ramach programu MOSTUM

Załącznik Nr 5 (57kB) word  Zrealizowany Program Studiów (Wykaz zaliczeń)

metryczka


Wytworzył: Dział Organizacji i Kontroli (1 stycznia 2013)
Opublikował: Emilia Minasz (23 stycznia 2013, 15:20:55)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (15 lutego 2013, 13:54:22)
Zmieniono: korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3067