Regulamin studiów stacjonarnych | Regulamin studiów niestacjonarnych
Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Regulamin studiów doktoranckich | Regulamin Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulamin studiów podyplomowych | Regulamin Samorządu Doktorantów
Regulamin Samorządu Studentów | Regulamin przyznawania stypendiów doktorankich
Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom
Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM
Regulations of full-time study at the Medical University of Bialystok
Regulamin Domu Studenta | The Rules of the dormitory of the Medical University in Bialystok
Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UMB
Regulamin Wyjazdów w ramach Programu Erasmus +
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyjazdy doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulaminy Biura Karier | Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Regulamin dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju UMB
Zasady funkcjonowania Klubu Studenckiego 'CoNieCo'
Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu Studentów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

The Rules of the Dormitory of the Medical University in Bialystok

The Rules of the Dormitory of the Medical University in Białystok (55kB) word

Annex No. 1 (32kB) word Dormitory Accommodation Application Form
Annex No. 2 (32kB) word The Rules of the Council of Residents
Annex No. 3 (34kB) word The Rules of Election to the Council of Residents of the Dormitory
Annex No. 4 (44kB) word   Contract on Accommodation in the Dormitory
Annex No. 4a (30kB) word Annex to the Contract on Accommodation in the Dormitory
Annex No. 4b (30kB) word Acceptance Protocol by Resident

metryczka


Wytworzył: Rektor (1 sierpnia 2013)
Opublikował: Emilia Minasz (13 lipca 2015, 10:19:18)
Podmiot udostępniający: Dział Organizacji i Kontroli

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2301