Regulamin studiów stacjonarnych | Regulamin studiów niestacjonarnych
Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Regulamin studiów doktoranckich | Regulamin Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulamin studiów podyplomowych | Regulamin Samorządu Doktorantów
Regulamin Samorządu Studentów | Regulamin przyznawania stypendiów doktorankich
Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom
Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM
Regulations of full-time study at the Medical University of Bialystok
Regulamin Domu Studenta | The Rules of the dormitory of the Medical University in Bialystok
Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UMB
Regulamin Wyjazdów w ramach Programu Erasmus +
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyjazdy doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulaminy Biura Karier | Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Regulamin dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju UMB
Zasady funkcjonowania Klubu Studenckiego 'CoNieCo'
Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu Studentów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin studiów stacjonarnych

Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (moc obowiązująca od roku akademickiego 2015/2016) wprowadzony Uchwałą nr 40/15 Senatu UMB z dnia 23.04.2015 r. pobierz pdf (177kB) pdf pobierz word (58kB) word

Uwaga! Od roku akademickiego 2015/2016 Regulamin studiów stacjonarnych i Regulamin studiów niestacjonarnych stają się jednym regulaminem - Regulaminem Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich.

_____________________________________________________________________________________


Regulamin studiów stacjonarnych
(moc obowiązująca od roku akademickiego 2014/2015) wprowadzony Uchwałą nr 37/14 Senatu UMB z dnia 24.04.2014 r. - link na właściwą stronę


_____________________________________________________________________________________

Regulamin studiów stacjonarnych wprowadzony Uchwałą 28/13 z dnia 24.04.2013 r. (moc obowiązująca w roku akademickim 2013/2014)_____________________________________________________________________________________

Uchwała Nr 23/12 (24kB) word  z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Stacjonarnych UMB
Regulamin Studiów Stacjonarnych (224kB) word - obowiązywał w roku akad. 2012/2013

Zmiany do Regulaminu Studiów Stacjonarnych wprowadzone Uchwałą 27/13 z dnia 24.04.2013 r. (moc obowiązująca od roku akademickiego 2013/2014)

metryczka


Wytworzył: Dział Organizacji i Kontroli (18 kwietnia 2012)
Opublikował: Emilia Minasz (29 stycznia 2013, 09:13:56)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (18 maja 2015, 13:01:55)
Zmieniono: korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25893