Regulamin studiów stacjonarnych | Regulamin studiów niestacjonarnych
Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Regulamin studiów doktoranckich | Regulamin Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulamin studiów podyplomowych | Regulamin Samorządu Doktorantów
Regulamin Samorządu Studentów | Regulamin przyznawania stypendiów doktorankich
Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom
Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM
Regulations of full-time study at the Medical University of Bialystok
Regulamin Domu Studenta | The Rules of the dormitory of the Medical University in Bialystok
Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UMB
Regulamin Wyjazdów w ramach Programu Erasmus +
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyjazdy doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulaminy Biura Karier | Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Regulamin dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju UMB
Zasady funkcjonowania Klubu Studenckiego 'CoNieCo'
Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu Studentów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

The Medical University of Bialystok The Rules Of Full-Time Courses Of Study 2013

THE MEDICAL UNIVERSITY OF BIAŁYSTOK THE RULES OF FULL-TIME COURSES OF STUDY 2013 (97kB) pdf - for the academic year 2013/2014
 Regulations of Full-Time Study of Medical University of Bialystok (2012) (159kB) word  

Resolution No. 23/2012 of 18th April, 2012
of the Senate of the Medical University of Białystok
on the adoption of the Regulations of Full-Time Study of the Medical University of Białystok  
 

Pursuant to Art. 161.1. of the Act – Law on Higher Education dated 27 July, 2005 (Journal of Laws 2005, No. 164, Item 1365 with futher amendments) through § 40.2.2. of the Statute of the Medical University of Białystok, it is hereby ordained as follows:
§1
That the Regulations of Full-Time Study of the Medical University of Białystok shall be adopted as appended to this Resolution.
§2
That the former Regulations of Full-Time Study of the Medical University of Białystok adopted under the Senate Resolution No. 32/09 dated 30 April, 2009 cease to be effective.
§
The Resolution shall come into force on the date adoption, with effect as from 1 October, 2012.  
                                                                       Chairperson of the Senate
                                                                       Rector
                                                                       /-/
                                                                       Professor Jacek Nikliński, M.D, PhD  


____________________________________________________________________________________
REGULATIONS OF FULL-TIME STUDY AT THE MEDICAL UNIVERSITY OF BIALYSTOK (2009) (143kB) word


I. General provisions (27kB) word

II. Organization of studies (43kB) word

III. Students' rights and obligations (33kB) word

IV. Completion of a year (44kB) word

V. Awards and honours (27kB) word

VI. Leave of absence (27kB) word

VII. Graduation (38kB) word

VIII. Scope and manner of keeping documentation of academic record at the Medical University of Bialystok (25kB) word

IX. Final provisions (25kB) word

metryczka


Wytworzył: Senat (24 kwietnia 2013)
Opublikował: Emilia Minasz (29 stycznia 2013, 09:45:03)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (26 lutego 2014, 11:28:48)
Zmieniono: korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5583