Regulamin studiów stacjonarnych | Regulamin studiów niestacjonarnych
Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Regulamin studiów doktoranckich | Regulamin Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulamin studiów podyplomowych | Regulamin Samorządu Doktorantów
Regulamin Samorządu Studentów | Regulamin przyznawania stypendiów doktorankich
Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom
Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM
Regulations of full-time study at the Medical University of Bialystok
Regulamin Domu Studenta | The Rules of the dormitory of the Medical University in Bialystok
Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UMB
Regulamin Wyjazdów w ramach Programu Erasmus +
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyjazdy doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulaminy Biura Karier | Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Regulamin dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju UMB
Zasady funkcjonowania Klubu Studenckiego 'CoNieCo'
Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu Studentów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin przyznawania stypendiów doktorankich

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w UMB z 2015 r. - MOC OBOWIĄZYWANIA OD 1.10.2015 R.

Zarządzenie 14/15 (16kB) pdf .word (27kB) word

Załącznik do zarządzenia (29kB) pdf .word (59kB) word Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w UMB

Załącznik do regulaminu (33kB) pdf .word (65kB) word wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego_____________________________________________________________________________________Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w UMB z 2012 r.


Zarządzenie Rektora Nr 20/12 (41kB) word  z dnia 18.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Załącznik nr 1 (43kB) word  - wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
 
 ZMIANY DO ZARZĄDZENIA:
Zarządzenie 6/13- moc obowiązująca od 1.01.2013
Zarządzenie 56/13- moc obowiązująca od 1.10.2013
_____________________________________________________________________________________

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich z 2009 r. - straciło moc z dniem 1.10.2012 r.

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich (35kB) word  wprowadzony  Zarządzeniem Rektora Nr 31/09 (23kB) word  z dnia 20.05.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla studentów dziennych studiów doktoranckich
Załącznik do regulaminu Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (45kB) word

metryczka


Wytworzył: Dział Organizacji i Kontroli (18 kwietnia 2012)
Opublikował: Emilia Minasz (28 stycznia 2013, 14:18:43)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (2 września 2015, 13:32:20)
Zmieniono: dodanie plików w wordzie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4776