Regulamin studiów stacjonarnych | Regulamin studiów niestacjonarnych
Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Regulamin studiów doktoranckich | Regulamin Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulamin studiów podyplomowych | Regulamin Samorządu Doktorantów
Regulamin Samorządu Studentów | Regulamin przyznawania stypendiów doktorankich
Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom
Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM
Regulations of full-time study at the Medical University of Bialystok
Regulamin Domu Studenta | The Rules of the dormitory of the Medical University in Bialystok
Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UMB
Regulamin Wyjazdów w ramach Programu Erasmus +
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyjazdy doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulaminy Biura Karier | Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Regulamin dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju UMB
Zasady funkcjonowania Klubu Studenckiego 'CoNieCo'
Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu Studentów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

(moc obowiązująca od roku akademickiego 2015/2016) wprowadzony Uchwałą nr 40/15 Senatu UMB z dnia 23.04.2015 r. pobierz word (58kB) word , pobierz pdf (177kB) pdf

Regulations governing higher education - undergraduate, graduate and uniform master's studies at the Medical University of Bialystok (138kB) pdf - Regulamin studiów w języku angielskim

Uwaga! Od roku akademickiego 2015/2016 Regulamin studiów stacjonarnych i Regulamin studiów niestacjonarnych stają się jednym regulaminem - Regulaminem Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich.

metryczka


Wytworzył: Senat (23 kwietnia 2015)
Opublikował: Emilia Minasz (18 maja 2015, 13:16:08)
Podmiot udostępniający: Dział Organizacji i Kontroli

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (4 września 2015, 10:03:03)
Zmieniono: dodanie regulaminu w języku angielskim

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2949